श्री सदगुरु शंकर महाराजांच्या आरत्ती-स्तवन | Aarti Stavans of Shri Sadguru Shankar Maharaj

आरती शंकर श्री गुरुंची । करू या ज्ञानसागराची

आरती शंकर श्री गुरुंची । करू या ज्ञानसागराची ||धृ० ॥

उजळल्या पंचप्राण ज्योती । सहजचि ओवाळू आरती ।

मिटवुनि क्षणिक नेत्र पाती । हृदयि स्थित झाली गुरुमूर्ती ।

श्रीगुरु दैवत श्रेष्ठ जनी । जणुं का भाविकास जननी ॥

संस्कृति पाश, सहज करिनाश, मुक्त दासास ।

करि करी कामधेनु आमुची । करू या ज्ञानसागराची || १ ||

ध्यान हे रम्य मनोहरसे । ध्यान दृढ जडले नयनीसे ।

भक्त हृदयांकाशी विलसे । तेज ब्रह्मांडी फांकतसे ||

पितांबर शोभवयीत कटिला । भक्त मालिका हृदय पटला ॥

भक्तजन तारि, नेई भवतिरी, पतित उद्धरी ।

करु नित्य सेवा चरणांची । करु या ज्ञानसागराची ||२||

लक्षि जग प्रचंड निज नयनी । लक्षि ब्रह्मांड हृदय भुवनी ।

हरिहर विधि, दत्त त्रिगुणी । आठवी नित्य भुवन सुमनी ॥

दत्तमय असे योगिराणा । ॐकारिचे तत्त्व जाणा ।।

धरा दृढचरण, दास उद्धरण, जनार्दन शरण ।

आस पुरवावी दासाची । करू या ज्ञानसागराची ||३

श्री सदगुरु शंकर महाराजांच्या आरत्ती-स्तवन | Aarti Stavans of Shri Sadguru Shankar Maharaj

जयदेव श्री गुरु शंकर महाराजा आरती

जयदेव श्री गुरु शंकर महाराजा । ओवाळू सच्चिदानंद योगीराजा ॥धृ.॥

अनुलक्ष लक्ष त्या वाती पाजळुनी । निज अहंकार कर्पूर पेटवोनी |

अनहत् ध्वनीचा घंटारव करुनी । ओवाळिन पुढच्या जनन मरण योनी ||

तो भक्त निधीचा ठेवा । निज भक्त अंतरी ठेवा । द्या ज्ञान सुधेचा मेवा ||

पदकमलि जडो दृढ आत्मभाव माझ्या | ओवाळू… ॥१॥

ॐकार स्फूर्तिचे जीव शीव पक्षी । निज कर्मबंधने आले भववृक्षी ॥

शिव साक्षिभूत निज सखा सतत लक्षी । जीव अष्ट कमल दलि विषय फळे भक्षी ।।

मायेने त्या भुलविले। सवंगडी षड्रिपु झाले ॥

शिवस्मरण कधी नच केले । विषयात विसरला परमार्थिक काजा ॥ ओवाळू ||२||

जे शून्य तत्त्व ते आकारा आणिले । निज शुद्ध तत्त्व ओंकारी भूषविले ||

जडजीव तारण्या त्रिगुणात्मक झाले । ते महतत्व श्री दत्तरूप नटले ॥

तद्रूप एकरस ज्योति । तादात्म्य लक्षि जन स्फूर्ति । ॐकार गुरूंची मूर्ती ॥

कैवल्य निधीचा उघडा दरवाजा । ओवाळू सच्चिदानंद योगिराजा ॥३॥

श्री सदगुरु शंकर महाराजांच्या आरत्ती-स्तवन | Aarti Stavans of Shri Sadguru Shankar Maharaj

मै कैलास का रहनेवाला

मै कैलास का रहनेवाला । मेरा नाम है शंकर ||

दुनिया को समझाने आया । करले कुछ अपना घर ॥

यह दुनियामें कई रंग है । यह रंग निराला है ।

पाया न भेद किसने । यह गहराही गहरा है ।

मुझे वोही जानता है । जो खुदको समझता है ।

कुर्बानी करी भी दौलत । तो भी सवाल अधूरा है ॥

समझे तो समझ ले। बाद में पछताना है ।

हमारा क्या बिगड़ता है । तेराही नुकसान है ।

लिखी पत्थर की दिवारों पर। सुन्ना की लकीरें |

वक्त आनेपर याद होंगे। हमारे ही फवारें ॥

मै कैलास का रहनेवाला

श्री शंकर महाराज स्तवन

श्री शंकर महाराज स्तवन संतवर्य श्री योगिराज प्रभु शंकरमहाराज वंदन करूनी चरणि अर्पिता भक्तीचा साज ।।१।।

अतर्क्युलीला, अगाध महिमा, अमर्याद करणी सदैव आम्ही नतमस्तक हो, आपल्याच चरणी ।।२।।

इष्टदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवताही सर्व देवता आमच्या अगदी आहात हो तुम्ही ।।३।।

सकलही देवांच्या रूपात तुम्ही दर्शन देत अधिकार हा प्रचंड तुमचा कळूनिया येत ।।४।।

अशक्य जे जे जगी, सहज ते तुम्हालाच शक्य तुम्ही कोण ? हे ओळखणे ही मानवा न शक्य ||५||

जी जी इच्छा मनी धरावी पूर्ण तुम्ही करता जे जे तुमच्या मनात येईल, करून दाखविता ।।६।।

भूत भविष्य नि वर्तमान हे तुमच्या हातात महाकाळ हा तुम्हापुढे हो होई भयभीत ||७||

तुम्हा पाहणे, तुम्हांस स्मरणे, घेणे दर्शन भाग्याविण या गोष्टी सा-या, येती ना घडुन ||८||

तुमच्या चरणी सतत आमची वाढावी निष्ठा अयोग्य गोष्टी आम्हाला हो वाटाव्या विष्ठा ।।९।।

धरले आम्ही भावे तुमचे, जगी घट्ट चरण सोडणार कधी नाही आम्ही, आले जरी मरण ।।१०।।

नित्य घडावे स्मरण नि पूजन, देहच रंगावा शंकरमहाराजांचा जयजयकार मुखी व्हावा ।। ११।।

अकरा कवनांचे हे स्तोत्र पठण करता दिनरात विजयी होईल सर्वत्र कामना पूर्ण होतील ।।१२।।

संतवर्य योगिराज सद्गुरू राजाधिराज श्री शंकर महाराज की जय ।।

श्री शंकर महाराज स्तवन

Please Follow US & Like Me

Leave a Comment