अनुसूया अत्री सुकुमारा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा | Anusuya Atri Sukumar Shripad Vallabh Digambara

अनुसूया अत्री सुकुमारा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा | Anusuya Atri Sukumar Shripad Vallabh Digambara

आपण जी भक्ती भावाने काव्य, अभंग, पद्यरचना, गातो त्याला आपण भक्ती गीत असे म्हणतो. मनातील् परमेश्वराविषयी व्याकुलता, भक्ती, श्रद्धा, आस, आर्तता इत्यादी भक्तिमार्गातून प्रतीत होत असते.भारतामध्ये वैदिक काळापासून भक्ती मार्गातूनच आराधना होत आहे.भक्ती गीतातून मनातील भक्ती भावना व्यक्त केली अनेक अनेक उपासक, साधूसंत हे या भक्ती गीतातून परमेश्वराला आळवणी, विनवणी करतात.या भक्ती गीतांची रचना या त्यांच्या उत्स्फूर्त श्रद्धेतून निघालेले असतात. मित्रांनो आज आपण देखील या लेखाच्या माध्यमातून अशीच एक भक्ती … Read more