श्रीपाद श्रीवल्लभ दिव्य सिद्ध मंगल स्तोत्र | SIDDHA MANGAL STOTRA

सिद्धमंगल स्तोत्र हे श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामींचे आवडते स्तोत्र आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत ग्रंथात सतराव्या अध्यायात हे स्तोत्र येते.ग्रंथकार शंकर भट म्हणतात,” श्री बापनाचार्युलुंना श्री दत्तात्रेयांचे दर्शन घडले व त्यांनी “सिद्धमंगल” स्तोत्र लिहिले. प्रत्यक्ष दत्ताच्या दर्शनाच्या अनुभूतीने गायिली जाणारी या स्तोत्रातील अक्षरे अत्यंत प्रभावशाली आहेत. त्या अक्षरांमधील चैतन्य हे युगानुयुगे विलसत राहिल.या स्तोत्रात व्याकरण दृष्ट्या कोणताही दोष अथवा त्रुटी नाही. या स्तोत्राचे पठण करण्यासाठी कोणताही विधीनिषेध नाही. जे भक्त मन काया आणि कर्मानी श्री दत्तात्रेयांची आराधना करुन या स्तोत्राचे पठण करतात ते श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या कृपेस प्राप्त होतात. तसेच याच्या नियमित गायनाने सूक्ष्म वायुमंडलातील अदृश्य रुपाने संचार करणाऱ्या सिद्धी प्राप्त होतात.परम पवित्र अशा सिद्धमंगल स्तोत्राचे पठण अनघाष्टमीचे व्रत करुन केल्यास सहस्त्र सदब्राह्मण जेवू घातल्याचे पुण्य प्राप्त होते. तसेच स्वप्नात सिद्ध पुरुषांचे दर्शन होते. याच्या पठणाने मनातील सर्व कामना पुर्ण होतात

|| श्रीपाद श्रीवल्लभ दिव्य सिद्ध मंगल स्तोत्र ||

श्री मदनंत श्रीविभुषीत अप्पल लक्ष्मी नरसिंह राजा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव ॥

श्री विद्याधरी राधा सुरेखा श्री राखीधर श्रीपादा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव ॥

माता सुमती वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव ॥

सत्यऋषीश्वरदुहितानंदन बापनाचार्यनुत श्रीचरणा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव ॥

सावित्र काठकचयन पुण्यफला भारद्वाज ऋषि गोत्र संभवा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव ॥

दौ चौपाती देव लक्ष्मीगण संख्या बोधित श्रीचरणा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव ॥

पुण्यरूपिणी राजमांबासुत गर्भपुण्यफलसंजाता ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव ॥

सुमतीनंदन नरहरीनंदन दत्तदेव प्रभू श्रीपादा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव ॥

पीठीकापुर नित्यविहारा मधुमतीदत्ता मंगलरूपा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव ॥

।। श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जयजयकार असो ।।

।। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ।।

।। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ध्ये ।

श्री सिद्ध मंगल स्तोत्राचा भावार्थ

जो श्रीमद् अनंत महाविष्णु आहे, श्री म्हणजे लक्ष्मी ज्याने धारण केली आहे, जो नरसिंह अप्पलराज शर्मांचा पुत्र आहे. श्रीविद्याधरी, राधा, सुरेखा या बहिणींकडुन जो राखी बंधन स्विकारतो, सुमती मातेच्या वात्सल्य अम्रुतावर ज्याचे भरण पोषण झाले आहे, सत्यरुषीश्वर, पार्वतीपुत्र लाभ असे आजोबा, मातामह श्रीबापनाचार्य यांचा पौत्र, चरणांवर श्री म्हणजे लक्ष्मी धारण केलेला म्हणुन “श्रीपाद”, भारद्वाज महर्षीनी पार पाडलेल्या सवित्रुकाठक यज्ञाचे फल म्हणुन भारद्वाज गोत्रात अवतार धारण करणारा, “२४९८”, “दो चौपाती देव लक्ष्मीगण” या संखेचा उच्चार करत. स्रुष्टीचे रहस्य सांगणारा, पुण्यरुप आजी सौ राजमांबा यांच्या पुण्यगर्भातुन ज्या सुमती महाराणी जन्मल्या, त्यांचा पौत्र, जो सुमती मातेचा मुलगा आहे, जो नरहरी अप्पलराज शर्मांचा मुलगा आहे, जो देव दत्तात्रेय आहे, जो प्रभु आहे, जो पिठापुरी नित्य विहार करतो, जो आकर्षण घेतो, मंगलरुप धारण करणा-या श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जयजयकार असो, ते दिग्विजयी होवोत ।

श्रीपाद श्रीवल्लभ दिव्य सिद्ध मंगल स्तोत्र | SIDDHA MANGAL STOTRA

Please Follow US & Like Me

Leave a Comment